Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6/8 NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU
LỚP 6/8 NĂM HỌC 2017-2018


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 6
Thứ 7
Tiết 1
Tin học
Anh văn
Mỹ thuật
Văn
Anh văn
Tiết 2
Văn
Anh văn
Công nghệ
Văn
Văn
Tiết 3
Tin học
Vật lý
Sinh học
Toán
Toán
Tiết 4
Lịch sử
Công nghệ
Toán
Toán
Địa lý
Tiết 5
Chào cờ
Sinh học
Âm nhạc
Công dân
SH lớp

 Lịch học thể dục: Sáng thứ 6: tiết 3 và 4 ( 8 giờ 40’ đến 10 giờ 25’)

LICH THI HOC KY 2 NH 2017-2018