Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

CHI ĐỘI VỪ A DÍNH LỚP 6/8 ĐẠI HỘI CHI ĐỘI ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

       Dưới sự lãnh đạo của BGH nhà trường, Liên Đội trường thcs Lý Tự Trọng tiến hành cho các chi Đội của các khối lớp Đại hội chi đội đầu năm học để đưa ra những chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể trong năm học, bầu ra Ban chỉ huy chi đội của lớp và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học. Tập thể lớp đã đưa ra cụ thể chỉ tiếu phấn đấu trong năm học và 100% các bạn nhất trí cao. Biên bản đã dược thống nhất thông qua.
         Đại hội đã bầu ra BCH Chi đội gồm các đội viên sau:
            1. Ôn Hoàng Thảo Ly        - Chi đội trưởng
            2. Nguyễn Huỳnh Mai Anh  - Chi đội phó
            3. Nguyễn Hoàng Minh Thư- Ủy viên
            4. Đỗ Ngô Bảo Nguyên       - Ủy viên
            5. Phan Bảo Hân                 - Ủy viên

LICH THI HOC KY 2 NH 2017-2018